Kinderopvang in Haarlem

Veel ouders hebben behoefte aan kinderopvang. Bijvoorbeeld omdat ze allebei werken of het contact met leeftijdsgenootjes willen stimuleren. Bij de keuze voor een organisatie spelen allerlei vragen een rol, zoals: kan mijn kind er veilig spelen, plezier maken en iets leren? Door verschillende locaties te bezoeken, ontdek je waar jij en je kind zich thuis voelen. Deze rubriek wijst de weg in het aanbod aan kinderopvang. Je vindt hier de adressen van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus. Daarbij staat ook informatie over openingstijden en aanmelden. Ook voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, beperking of chronische ziekte is er kinderopvang beschikbaar.

In het Landelijk Register Kinderopvang worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd, die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang.

Peuterspeelzalen vallen niet onder de Wet kinderopvang. Klik hier voor informatie over peuterspeelzalen.

Meer informatie