Leerplicht en schooluitval in Haarlem

In Nederland gaan kinderen vanaf hun 5e tot hun 18e verjaardag naar school. Als ouder of verzorger ben je verplicht hier op toe te zien. De school en de leerplichtambtenaar controleren of kinderen daadwerkelijk onderwijs volgen.

Tot 17 jaar

De leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar. De leerplicht gaat in op de eerste dag van de maand waarin zij 5 jaar worden en duurt tot het einde van het schooljaar waarin hun 16e verjaardag valt. Als ouder of verzorger ben je verplicht hier op toe te zien. De school en de leerplichtambtenaar controleren of kinderen daadwerkelijk onderwijs volgen.

De afdeling Leerplicht van de Gemeente Haarlem (tevens Spaarndam West, Zandvoort en Bentveld) vormt samen met het RMC het Leerplein:
Antwoordnummer 1908
2000 WC  Haarlem

Postbus 511
2003 PB Haarlem

www.leerplein-mzk.nl
E-mail: info@bureaucarel.nl
Telefoon: 023 - 5113660

Startkwalificatie

Na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Deze loopt tot de dag waarop de leerling een startkwalificatie heeft gehaald of tot de 18e verjaardag. Als startkwalificatie geldt een HAVO- of VWO-diploma dan wel een afgeronde MBO- opleiding op minimaal niveau 2. Hiermee hebben jongeren het minimale onderwijsniveau dat nodig is voor een goede start op de arbeidsmarkt.

Jongeren zijn verplicht om tot hun 18e verjaardag een volledig onderwijsprogramma te volgen totdat zij een startkwalificatie hebben. Daarvoor hoeven ze niet altijd 5 dagen per week naar school. Ook met een combinatie van leren en werken kunnen ze aan de kwalificatieplicht voldoen, bijvoorbeeld via de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in het Middelbaar beroepsonderwijs (MBO).

Meer informatie vind je in de folders BOL en BBL op het MBO, Iedereen naar school en Werkervaringstraject (WET) op de website van het Leerplein.

Voortijdig van school

Veel jongeren halen een VMBO- of MAVO-diploma, maar dat geldt niet als startkwalificatie. Stromen ze niet door naar een vervolgopleiding, dan vallen zij voor het ministerie van Onderwijs onder de voortijdig schoolverlaters. Dan zijn er nog veel jongeren die zonder diploma van school komen. Daarvoor kunnen allerlei oorzaken bestaan, zoals een verkeerde opleidingskeuze, gebrek aan motivatie of problemen thuis. Ook de aantrekkingskracht van werken speelt een rol. Veel jongeren willen op jonge leeftijd geld verdienen en werkgevers hebben graag jongeren in dienst.

Centraal meldpunt 

Voor het voorkomen van voortijdig schoolverlaten zijn in Nederland Regionale Meld- en Coördinatiepunten opgezet, kortweg RMC's. 

Een RMC is een centraal meldpunt dat jongeren in beeld brengt die voortijdig met school stoppen. Met advies en begeleiding helpt het RMC hen alsnog een startkwalificatie te halen, bijvoorbeeld via herplaatsing op school. Het RMC richt zich op jongeren van 18 tot 23 jaar. Zij zijn niet meer verplicht via het onderwijs een startkwalificatie te halen.

In Haarlem vormen het RMC en de afdeling Leerplicht samen het Leerplein. Zie voor contactgegevens hierboven.